Kvalita má svou cenu
Zajistíme úklid nejen v soukromých bytech a rodinných domech, ale zejména v komerčních nebo kancelářských prostorech, školách, bankách a zdravotnických zařízeních. 

Dezinfekce

...je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganizmů pomocí metod a postupů, které přeruší cestu přenosu infekce od zdroje k vnímavému jedinci. Cílem dezinfekce je, aby na materiálech a plochách v prostředí nebyly mikroorganismy vyvolávající infekční onemocnění (virové infekce a bakteriální infekce). 

Odborným provedením dezinfekce zabráníme vážným zdravotním problémům a škodám na majetku. 

Dezinfekce provedená naší firmou je rychlá a bezpečná. Zaručujeme profesionální přístup vyškolených odborníků. Odborný zásah poskytujeme domácnostem i firmám. Po třetím zásahu DEZINFEKCE poskytujeme záruku! Dezinfekce provádíme také po zemřelém, u prostor znečištěných holubím trusem, po deratizace a dezinsekci. 

  • Dezinfekce prostor 
  • Likvidace plísní 
  • Vyklízení pozůstalostí 
  • Likvidace holubího trusu 
  • Vyklízení po zemřelém 

Na co dbáme?

Klademe důraz na hygienické normy a předpisy

Používáme moderní technologie, aplikace a přípravky šetrné k lidem, zvířatům a prostředí

Kontrolujeme provedení dezinfekce

Spolupracujeme se zákazníkem s cílem zajistit dobrý průběh a výsledek, informujeme zákazníka

POZOR na neodborné provedení DEZINFEKCE Varujeme před prováděním dezinfekce vlastními silami a to z několika důvodů: